නිවස > සාහිත්‍ය පියස > දහම් සිතිවිලි

දහම් සිතිවිලි

ආරෝග්‍ය පරමා ලාභා – සන්තුට්ඨි පරමං ධනං
විස්සාස පරමා ඤාතී – නිබ්බාණං පරමං සුඛං

ලෙඩ නැති බව උත්තම ලාභය වේ
සතුටට සමවන දනයක් නොම වේ
නෑ කම විශ්වාසය මත රැඳ වේ
නිවනට සමවන සුවයක් නොම වේ

කිච්චෝ මනුස්ස පටිලාභෝ – කිච්චං මච්චාන ජීවිතං
කිච්චං සද්ධම්ම සවණං – කිච්චෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ

වෙහෙසෙනි මනුලොවමිනිසකු වන්නේ
වෙහෙසෙනි හැමදෙන දිවි රැක ගන්නේ
වෙහෙසෙනි දහමට සිත පහ දන්නේ
වෙහෙසෙනි බුදුවරු ලොවැ උපදින්නේ

සුඛ කාමාති භූතානි – යෝ දණ්ඩේන විහිංසති
අත්තනෝ සුඛ මෙසානෝ – පෙච්ච සෝ න ලභතේ සුඛං

තම සැප සොයමින් පිටුපා දහමට
කිසිවකු හිංසා කළහොත් සතුනට
දුක ඔහු පසුපස පැමිණේ හැමවිට
පරලොව සැපතක් නොම වේ කිසිවිට

සුකරානි අසාධුනි – අත්තනෝ අහිතානි ච
යං වේ හිතංච සාධුංච – තං වේ පරම දුක්කරං

තම හට නපුරම ගෙන දෙන නිතිනී
දහමට පටහැනි වන හැම අතිනී
වැඩ නැති දේ කළ හැකි පහසුවෙනි
හිත ඇති දේ නොකළැති ඒ ලෙසිනි

න හජේ පාපකේ මිත්තේ – න හජේ පුර්සාධමේ
භජේථ මිත්තේ කල්‍යාණේ – භජේථ පුරිසුත්තමේ

පවිටු මිතුරු ඇසුරට නොම යන්නේ
නපුරු දුදන ඇසුරට නොම ගන්නේ
කලණ මිතුරු නිති ඇසුරු කරන්නේ
සුදන හැඳින දැන ඇසුර පතන්නේ

ධම්ම පදයෙක් උපුටා ගත්තකි.

Advertisements
  1. නුවන් බුද්ධික
    2010 මැයි 24 දින ප.ව. 11:06 ට

    බොහොමත්ම පිං…

  1. No trackbacks yet.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

%d bloggers like this: